Eindejaarstips en -info

Nog enkele weken en het jaar 2023 is ten einde. De in de bijlage toegevoegde informatie heeft als doel je nog wat tips mee te geven voor het jaar 2023 en vooruit te kijken naar 2024 om beslissingen voor je onderneming en/of privésituatie te nemen.

Nieuwe collega

Op 6 september 2023 is Niek Grefte begonnen aan zijn stage bij ons kantoor. Niek volgt de opleiding Dier- en Veehouderij aan de Aeres Hogeschool in Dronten. Wij wensen Niek heel veel succes!

Inventarisatie balansdatum

Graag herinneren wij je er nu alvast aan dat op balansdatum de voorraden, het onderhanden werk e.d. geïnventariseerd moeten worden. Wij adviseren je om de gegevens tijdig en volledig op te nemen. Indien je hiervoor graag standaardformulieren ontvangt, laat ons dit dan even weten. Wil je de opgenomen gegevens zo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar mailen naar je contactpersoon van ons kantoor? Ook voor vragen kan je bij hem of haar terecht.

Aan te leveren gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting 2023

Begin 2024 zullen degenen die (naast hun ondernemerschap) in loondienst zijn of een uitkering genieten een jaaropgave van hun werkgever of uitkeringsinstantie ontvangen. Wij ontvangen hiervan graag een kopie (het liefst digitaal). Dit geldt ook voor de jaaroverzichten van instanties (o.a. verzekeringen) en banken (spaarsaldi en beleggingen). Ten slotte ontvangen wij graag een kopie van de aanslag onroerende zaakbelasting 2023 van de gemeente in verband met de benodigde WOZ-waarde.

Mededeling Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas

Werkgevers die het arbeidsongeschiktheidsrisico voor hun werknemers hebben ondergebracht bij het UWV, hebben in november van de Belastingdienst een “Mededeling Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas (Whk)” ontvangen. Wil je deze mededeling scannen en mailen naar onze loonadministratie? Alvast bedankt!

Digitalisering administratie

Steeds meer ondernemers stappen over naar een digitale administratie. Ook in 2023 zijn al veel ondernemers online en digitaal gaan werken. In 2024 zullen we verder gaan met het promoten van deze manier van administreren. Wil je meer weten over de voordelen en hoe wij als kantoor jou hiermee kunnen helpen? We horen het graag!

Openingstijden Kerst en Oud & Nieuw

Ons kantoor is tussen Kerst en Oud & Nieuw op de normale tijden geopend.

Wij wensen je ten slotte prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2024!

Met vriendelijke groet,

Irma Pierik, Jolanda Stegeman-Kranenberg, Astrid Michorius, Ronny Masselink, Emiel Rutgerink, Veronique Grefte-Hartgerink, Herbert ter Horst, Jolanda Scharenborg, Marga Wieggers-Harbers, Alien Boksebeld-Tempert, Lisette Horstman, Claudia Kolhoop-Huistede, Karin Schukkink-Olink, Sandra Lesscher, Guus Broekkamp, Dianne Meutstege-Versteeg, Myriam Groothuis-Stevens, Sjoerd Karnebeek, Miriam Rouhof, Marieke Ebbekink-Pot, Demi Vehof en Niek Grefte